ទាញយកវីដេអូ Vimeo

ទាញយក Vimeo

ទាញយកវីដេអូ Vimeo ភ្លាមៗក្នុងទ្រង់ទ្រាយ MP4 ទាញយកនិងរក្សាទុកវីឌីអូពីវីមេអូទៅជា MP4 នៅក្នុង HD, ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ Vimeo Videos Online ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយកវីដេអូពី Vimeo?

01. ចម្លង URL របស់វីដេអូដែលអ្នកចង់ទាញយក។
02 ។ បិទភ្ជាប់ URL នៃវីដេអូ Vimeo ទៅប្រអប់ឧបករណ៍របស់យើង។
ចុចប៊ូតុងទាញយក។
04. វីដេអូនេះនឹងលេចឡើងហើយអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺចុចប៊ូតុងទាញយក។